Thông báo

Disclaimer: Các tài liệu trên trang web này được thiết kế như một công cụ giáo dục để cung cấp thông tin về chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe lựa chọn thay thế có sẵn cho người tiêu dùng chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Những lời khuyên trên trang web này và trong tất cả các tác phẩm xuất bản Hoa Đà đang chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục chứ không phải là tư vấn y tế. Các báo cáo trong trang web này chưa được đánh giá của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược. Các sản phẩm không dùng để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh, hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh. Xin vui lòng tham khảo ý kiến ​​một chuyên gia y tế nếu bạn có thắc mắc về sức khỏe y tế của bạn.

Copyright © 2009 Hoa Đà thuốc thảo dược Inc Tất cả các quyền. Không có phần nào của thông tin trên trang web này có thể được sao chép, lưu trữ trong hệ thống phục hồi, truyền dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện, điện tử, cơ khí, thu âm, hay nói cách khác, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Hoa Đà thuốc thảo dược, Inc < / p> Chính sách bảo mật :

Bằng cách cung cấp địa chỉ email của bạn để Hoa Đà thuốc thảo dược Inc, bạn bằng lòng nhận thông tin và đặc biệt cung cấp email sức khỏe liên quan đến định kỳ từ Hoa Đà thuốc thảo dược Inc Nếu bạn không còn muốn để nhận được những email này, chỉ cần sử dụng liên kết "ngừng đăng ký" trong email bạn nhận được, và bạn sẽ không được liên lạc một lần nữa. Hoa Đà thuốc thảo dược Inc sẽ không bao giờ bán, thuê hay cho mượn địa chỉ email của bạn hoặc thông tin cho bất kỳ cá nhân, công ty hay tổ chức.