Giới thiệu


Nhà Thuốc HOA ĐÀ

Đ ị a   Đ i ể m
Nhà Thuốc HOA ĐÀ được thành lập từ năm 1996, văn phòng chính đặt tại địa chỉ số 11210 Bellaire Blvd, Suite 126B, Thành phố Houston, Tiểu Bang Texas, Hoa Ky, Zip code TX 77072.

Đ ạ i   L ý
Nhà Thuốc HOA ĐÀ có 11 đại lý lớn nằm rải rác khắp Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu, trong đó phần lớn đặt tại các Đài phát thanh "Tiếng Nước Tôi" (TNT Radio) gồm: TNT Sacramento, TNT San Jose, TNT San Diego, TNT Arizona, TNT Kansas City, TNT Atlanta, TNT Boston, TNT Austin,..,TNT Melbourne, TNT Brisbaine, TNT Adelaide (Úc Châu) và nhiều đại lý nhỏ hơn tại một số khu thương mãi sầm uất.

Quý vị có thể mua sản phẩm của Nhà Thuốc Hoa Đà của Đông Y Sĩ Cảnh Thiên ở những địa điểm sau đây:

Radio Stations
TNT SAN JOSE, CA
1816 TULLY ROAD, STE 172. SAN JOSE, CA 95122408 429 9590
TNT SAN DIEGO, CA4660 EL CAJON BLVD, STE 212A. SAN DIEGO, CA 92115619 851 9176
TNT DORCHESTER, MA1300 DORCHESTER AVE. DORCHESTER, MA 02122617 287 9436
TNT SAN DIEGO, CA4120 30th ST, #104-106. SAN DIEGO, CA 92104619 282 3771
TNT ARIZONA5719 N KRISTI LN. LITCHFIELD PARK, AZ 85340602 697 5092
TNT GEORGIA1050 CEDAR BLUSS TRAIL. LILBURN, CA 30047770 458 6701
TNT TORONTO550 QUEENS QUAY W UNIT 205.
TORONTO, ON M5V3M8 CANADA
647 588 0430
TCM HERBAL
DENVER, CO
1305 S FEDERAL BLVD UNIT C. DENVER, CO 80219303 934 5523
TAN A MARKET
OAKLAND, CA
1301 INTERNATIONAL BLVD. OAKLAND, CA 94606510 534 1180
HONG KONG MARKET
KANSAS CITY, MO
6421 E TRUMAN RD. KANSAS CITY, MO 64126816 241 660
THONG NGO
SARATOSA, FL
614 TROPICAL CIR. SARATOSA, FL 34242727 557 6857
TAMDA STORE
PORTLAND, OR
3146 NE 67th AVE. PORTLAND, OR 97213503 335 9053
THAI BINH MARKET
PEMBROKE PINE, FL
7863 PINE BLVD. PEMBROKE PINE, FL 33024954 986 8448